tijdsaspecten

tijdsaspecten prikangst en coaching

Tijdsaspecten

preventieve benadering kost niet meer tijd

Het toepassen van een preventieve benadering voor naaldangst hoeft niet veel

extra tijd te kosten. Het levert veelal ook weer tijd op. Normale richtlijnen voor

patiëntbenadering bij naaldangst zijn niet zeer complex en gaan niet tot in detail

over uitzonderingen. Daarvoor zijn specialisten als cognitieve gedragstherapeu-

ten, kinder- of ziekenhuispsychologen of prikangstcoaches.

assesment kan juiste tijdsinvestering aangeven

De zorgverlener of instelling heeft veelal geen flexibele agenda, waardoor men

moeilijk kan uitlopen met een prikconsult. Het begeleiden van mensen met

prikangst kost tijd. De patiënt wil zich op zijn gemak voelen bij de prikverpleeg-

kundige of arts,wil graag informatie krijgen over voortgang en aandoening,

meepraten over komende interventies enzovoorts. Daarom is het goed om voor

mensen bij wie uit assessment is gebleken dat het om prikangst gaat, tijd te reser-

veren. Veelal is bij adolescenten en volwassenen een consultduur van minimaal

een uur gewenst.

Tijdspad van therapeutische behandeling

Bij behandelen gaat het NIET om een eenmalig succes te bewerkstelligen, maar om de

patiënt in de toekomst blijvend zonder vermijding en hoge angstniveaus te laten deelnemen

aan medische behandelingen.

Het merendeel van de begeleidingstrajecten met fobische patiënten duurt tussen

de 6 en 12 consulten.

De tijd tussen de consulten in de actieve behandelfase is maximaal twee weken,

maar bij voorkeur korter.

generaliseren

Het generaliseren naar verschillende medische settings is belangrijk. Als de

prikangstcoach veilig voelt, kan het bezoeken van een prikpost of huisartsen-

post nog voor angstopleving zorgen. Verwijs de patiënt daarom ook door voor

oefensessies buiten de vertrouwde settings. Dit bevordert het generaliserend

uitdovingseffect sterk. Bouw daarvoor contacten in de regio op.

Terugvalpreventie

Het bijhouden van de verworven voortgang is belangrijk. Biedt de patiënt de

mogelijkheid om nog eens na 3 à 4 maanden op herhaling te komen, totdat het

prikken meer routine is geworden. Ook het aanmelden voor het bloeddonor-

schap kan soms een overweging zijn.

Terugvalpreventie is nodig totdat de angst minimaal een jaar lang mild of

afwezig blijft.

Wie is een goede prikangstcoach?

Ervaren prikangstcoaches vindt u hier

Onderzoek heeft keer op keer aangetoond dat de wisselwerking tussen therapeut en

afhankelijke patiënt bepalend is voor het verkrijgen van een positief effect [1]. De klinische

praktijk leert dat lang niet elke prikverpleegkundige voldoet aan het gewenste

profiel van een prikangstcoach. Zo’n coach is iemand die haarfijn kan aanvoelen hoe

de interactie met de angstige patiënt het best kan verlopen. Het gaat bij injectieangst

in de eerste plaats om emotiebegeleiding, niet om het standaard afwikkelen van een

technisch medische procedure.

Hoe meer de patiënt voelt dat de zorg en betrokkenheid oprecht zijn en hij de doelen

deelt die de therapie heeft, des te groter is het succes. Het gaat er dus niet alleen om

wat je doet, maar hoe je het doet.

Lit. ref

[1] S. L. Eds. . Bergin, A. E., & Garfield, Handbook of psychotherapy and behavior change, 5th ed. New York: John Wiley & Sons, 1994.