Cognities

Subpagina's:

Taartmethode

Uitleg over de relatie tussen gedachten en gedrag.

Uitleg over acceptatie van dwanggedachten

G-Schema

G-schema uitleg over samenhang en registratie van gebeurtenis, gedachten, gedrag en gevolgen

Gedragsexperimenten

Filmpje: Uitzoeken of dingen wel zo zijn zoals je denkt zoals ze zijn.

Multidimensioneel beoordelen

Filmpje Over genuanceerd herbeoordelen van negatieve ongenuanceerde kernopvattingen

Boek over cognitieve therapie

Boek kunt u grotendeels inzien via internet.

Taart-Methode

Anders denken, door alternatieven te overwegen. De taartmethode

Neerwaardse pijltechniek

Filmpje: Over hoe we de opvattingen rondom het probleem opnieuw tegen het licht te houden.

Kansberekening

Kansoverschatting van onveiligheid is bij angstklachten een probleem. Men blijft scannen naar de negatieve bevestiging van de werkelijkheid. Goed om hier bij stil te staan. Daarom een leuk informatief filmpje.

FEEL oefeningen

Het scala aan ervaringsstrategieën om te ervaren zonder je te verdedigen.

Touwtrekoefeningen: wilskracht en angst. Als je aan de ene kant harder trekt , gaat de andere kant ook harder trekken. Als angst op verzet stuit, is er gewoon meer angst en lijden. Wanneer mensen zich tegen hun eigen ervaringen verzetten, stimuleert dat meer negatieve ervaringen en duurt de strijd langer.

Bij verschillende problematiek is de zgn touwtrekkende partij te formuleren als onderstaand.

Ondersteunende gedachten om in een angstige situatie te blijven

Kies de gedachte die je wilt zeggen tegen jezelf als de angst hoog is:

  • Het wordt nooit meer dan angst

  • Het zijn gewone gevoelens, alleen overdreven.

  • Je bent sterk genoeg om een paniekaanval te doorstaan, zeker als miljoenen anderen dat ook kunnen.

  • Wacht tot de angst voorbij is, vecht er niet tegen en ren niet weg, accepteer het.

  • Angst is niet gevaarlijk, alleen onplezierig.

  • Laat tijd voorbijgaan. De angst "zal" afnemen.

  • Laat het over je heenkomen, ervaar de angst!

  • Laat het over je heenkomen, verzet je niet.

  • Je gaat geen gekke dingen doen en wordt niet gek.

  • Er kan je niets gebeuren. Je kunt het even niet meer zien zitten en je kunt je beroerd voelen, maar dat gaat vanzelf weer over.

Schemabenadering volgens The Speakmans

Niemand is met een fobie geboren. Door een reactie te kopiëren of door een negatieve ervaring wordt een emotionele staat gevormd, waardoor de persoon zich bang, kwetsbaar dan wel onveilig voelt.

Een gebeurtenis, bijvoorbeeld autorijden, kan eerst neutraal zijn, en na een ongeval beladen, traumatisch of fobische kenmerken krijgen.

De negatieve omstandigheden, op het moment dat de gevaarsovertuiging is gevormd, is in veel gevallen gebaseerd op een interpretatie die onnauwkeurig is. Zie je als kind je moeder gillen bij een spin, dan kun je geloven dat de spin voor gevaar zorgt. Immers je moeder is geloofwaardig, ofschoon een spin ongevaarlijk is. Je geeft dan de spin de schuld in plaats van je moeder.

Men ontwikkelt dus een angst voor de spin vanwege vermeend gevaar, maar geen werkelijk gevaar. Het gaat dus om een misinterpretatie, een fout of verstoring in de informatieverwerking. Dit lijdt tot een hardnekkig geloof dat je spinnen niet aankunt. Vaak is het moeilijk nog te herinneren waarom je eigenlijk bang bent geworden voor spinnen.

Het vormen van een emotionele staat door misinterpretatie of onveiligheid bij een situatie, mens of object heet een schema. Dit schema leidt tot onjuiste aannames en emoties situaties in het heden.

Behandeling richt zich op het herstellen van de juiste informatieverwerking, waarin mensen weer actief hun eigen misinterpretatie verwerpen.