Hulpverleners

Wie kan mij helpen?

Een puzzel?

Naaldangst en prikweerstanden zijn veelvoorkomende fenomenen, maar behoren helaas niet tot het behandelspecialisme van een professional. Nederland kent wel een wetenschappelijke opleiding voor angsttandartsen. Er is echter geen opleiding voor gespecialiseerde prikcoaches. Ook zijn ook geen gangbaar wetenschappelijk behandelingen voor prikweerstanden.

Het onder controle houden van naaldangst en prikweerstanden vindt nu zijn plek bij uiteenlopende professionals. Dit maakt het hulpvragen voor de problematiek complex. Immers voor angstbehandeling kan een psycholoog worden geraadpleegd, maar deze heeft niet de mogelijkheden om het feitelijk prikken uit te voeren. Een huisarts of specialist heeft zelden de tijd om het fenomeen goed zelf te begeleiden. Ook een prikverpleegkundige kan de tijd die het vergt vaak moeilijk inpassen in het dagprogramma.

Bij zelfinjectie bij chronische behandelingen is soms thuiscoaching gewenst en zijn er weinig of geen mogelijkheden om als gezin ondersteund te worden vanuit huis.

Idealiter werken artsen, psychologen, pedagogisch medewerkers, prikverpleegkundigen samen waar nodig.

Indien de samenwerking goed georganiseerd kan worden, zijn lang nog niet altijd de kennis en vaardigheden voorhanden hoe het probleem aan te pakken.

Platform naaldangst en prikweerstanden hoopt een brugfunctie te kunnen vervullen om patiënten en hulpverleners optimaal te matchen.

Algemene tips voor als het prikken moeilijk gaat

    • Laat voor het begin van een behandeling duidelijk weten dat prikken een probleem is. Infomeer bij de hulpverlener of instantie in welke mate er rekening mee gehouden gaat worden.

    • Vraag uw hulpverlener of hij / zij problematiek rondom het prikken kan behandelen.

    • Vraag uw hulpverlener of hij mogelijkheden voor verwijzing kent, indien deze u onvoldoende kan helpen.

    • Naaldenfobie vraagt veelal een gedragstherapeutische benadering. U kunt informeren naar een psycholoog die praktisch werkt in samenwerking met medisch personeel.

    • Prikweerstanden vraagt naast een gedragstherapeutische benadering veelal ook cognitieve interventies en in geval van kinderen gezinsondersteuning.

Angsttandartsen:

http://www.acta.nl/nl/onderzoek/onderzoek-uitgelicht/tandheelkunde-in-beeld/index.asp

Angsttandarts voor mensen met een handicap http://www.vbtgg.nl/

Prikangst bij medische behandelingen

Angstbehandelcentrum IPZO: Hier werken psychologen samen met prikangstcoaches.

www.vgct.nl , beroepsvereniging voor cognitieve gedragstherapie.