Cognitieve therapie

Menig naaldangstfenomeen berust op een combinatie van misconceptie (cognities) en conditionering (indicatie voor exposure therapie).

Het corrigeren van misverstanden of misvattingen over het prikken kan door de patiënt uit te dagen voorlichtingsmateriaal over angst en corrigerende informatie te zoeken en lezen als onderdeel van de behandeling. Educatie is dan functioneel om de geloofwaardigheid van corrigerende reële opvattingen te versterken:

Actie: Omschrijf de misvattingen en laat de patiënt lezen over empirische data. Hierbij is het belangrijk niet sturend te zijn, maar de patiënt uit te dagen om een helder begrip te krijgen van de mogelijke risico's en hoe hiermee om te gaan op grond van de gelezen literatuur.