Vliegangst

Stichting VALK verzorgt exposure met begeleiding op maat voor alle aan luchtvaart gerelateerde situaties.

Bij de vliegangst behandeling worden er verschillende soorten exposure toegepast. In individuele sessies kan Virtual Reality Exposure Therapie worden toegepast. Met een 3D-bril op en het geluid van vliegtuigmotoren op de achtergrond, waant men zich in het vliegtuig en kan de cliënt op een laagdrempelige manier in aanraking komen met datgene wat angst oproept en daarmee leren omgaan.

Virtual Reality Exposure

Tijdens de 2-daagse vliegtraining vinden er exposure oefeningen plaats op Schiphol. In de hangaar van KLM wordt er een rondleiding gegeven en ontspanningsoefeningen gedaan in een stilstaand vliegtuig. De exposure wordt vervolgd in een cabinevluchtsimulator, waar men een aantal simulatievluchten gaat maken. Als afsluiting wordt er een retour-lijnvlucht gemaakt binnen Europa. Bij alle exposure- oefeningen is het van belang dat de cliënten de vaardigheden om in te grijpen in de angst, leren toepassen.

Alle onderdelen zijn ook los van de 2-daagse vliegtraining te boeken. Er kunnen vluchten gemaakt worden onder begeleiding van een luchtvaartpsycholoog / psychotherapeut. Stichting VALK biedt één maal per maand de mogelijkheid om te oefenen in een cockpitsimulator. Ook met de kleine luchtvaart kan Stichting VALK helpen door vluchten op maat in een éénmotorig vliegtuig te oefenen, waarbij de piloot tevens luchtvaartpsycholoog is.

Zelfhulp is ook een vorm van exposure, op www.vliegangstvrij.nl leert u meer over de mogelijkheden met een dvd-pakket of het boek; Over vliegangst en hoe je ervan afkomt.

Cabinevluchtsimulator

Exposure is een effectieve manier om vliegangst te

behandelen, zeker in combinatie met uitleg over de

luchtvaart en het angstproces en met het aanleren van vaardigheden om om te gaan met die angst.

Een handig hulpmiddel is de Vlieg App voor op uw smartphone.

Zelfhulpboek over Vliegangst door Dr. Van Gerwen.