Oorzaken

Oorzaak, de kern van de angst

Niemand is met een fobie geboren. Door een reactie te kopiëren of door een negatieve ervaring wordt een emotionele staat gevormd, waardoor de persoon zich bang, kwetsbaar dan wel onveilig voelt.

Een gebeurtenis, bijvoorbeeld autorijden, kan eerst neutraal zijn, en na een ongeval beladen, traumatisch of fobische kenmerken krijgen.

De negatieve omstandigheden, op het moment dat de gevaarovertuiging is gevormd, is in veel gevallen gebaseerd op een interpretatie die onnauwkeurig is. Zie je als kind je moeder gillen bij een spin, dan kun je geloven dat de spin voor gevaar zorgt. Immers je moeder is geloofwaardig, ofschoon een spin ongevaarlijk is. Je geeft dan de spin de schuld in plaats van je moeder.

Men ontwikkelt dus een angst voor de spin vanwege vermeend gevaar, maar geen werkelijk gevaar. Het gaat dus om een misinterpretatie, een fout of verstoring in de informatieverwerking. Dit lijdt tot een hardnekkig geloof dat je spinnen niet aankunt. Vaak is het moeilijk nog te herinneren waarom je eigenlijk bang bent geworden voor spinnen.

Het vormen van een emotionele staat door misinterpretatie of onveiligheid bij een situatie, mens of object heet een schema. Dit schema leidt tot onjuiste aannames en emoties situaties in het heden.