Privacyverklaring

Privacyverklaring

www.exposuretherapie.nl wordt beheerd door IPZO - Angstbehandelcentrum (hierna genoemd: IPZO) en hanteert het volgende privacy beleid voor het gebruik van haar website www.ipzo.com.

Algemeen

IPZO gebruikt gegevens over bezoekers van haar website niet om aanbiedingen van producten en/of diensten toe te sturen (e-mailspam e.d.). IPZO stelt gegevens over haar bezoekers van de website niet aan derden ter beschikking.

Waar in dit privacy beleid wordt gesproken over technische kenmerken van een opvraging, klik, vertoning en dergelijke wordt bedoeld: opgevraagde url, ip-nummer, tijdstip, HTTP-referer-url (inclusief eventuele zoektermen bij een zoekmachine), user-agent string, browsertype, beeldschermgrootte en dergelijke. Wij gaan niet na welk ip-nummer een bezoeker op welk moment gebruikt. Deze gegevens herleiden wij dus niet tot uw persoon.

IPZO registreert geen bijzondere persoonsgegevens (zoals godsdienst of levensovertuiging, ras of afkomst, gezondheid, seksuele geaardheid, het strafrecht, politieke gezindheid of lidmaatschap van een (vak)vereniging).

Persoonlijke gegevens

IPZO zal altijd duidelijk kenbaar maken wanneer persoonlijke gegevens vereist zijn. U heeft altijd de mogelijkheid het verstrekken van deze gegevens te weigeren, maar het zou kunnen dat u in dat geval niet volledig gebruik kunt maken van alle diensten die IPZO aanbiedt.

Webbezoek

Wanneer u onze website bezoekt dan worden de technische kenmerken van uw opvragingen in zogenaamde logfiles op onze servers bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard. Wij gaan niet na welk ip-nummer een bezoeker op welk moment gebruikt. Deze gegevens herleiden wij dus niet tot uw persoon.

Cookies

IPZO kan gebruik maken van cookies op haar website. Cookies zijn tekstbestanden die in de browserbestanden van uw eigen computer geplaatst worden als u onze website bezoekt. De cookies worden in sommige gevallen opgeslagen op de harde schijf van uw computer. De informatie die we inzamelen met behulp van cookies is geen persoonlijke of gevoelige informatie. Indien uw browser dit toelaat kunt u cookies weigeren maar de mogelijkheid bestaat dat sommige delen van de website vervolgens niet naar behoren functioneren. Derden zijn niet toegestaan cookies op onze website te plaatsen.

Google Analytics

IPZO kan gebruik maken van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies om IPZO te helpen analyseren hoe bezoekers van de website gebruik maken. De informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw ip-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, algemeen internetgebruik en dergelijke. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw ip-adres niet combineren met andere gegevens waarover zij beschikt. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het zoals hierboven beschreven verwerken van informatie door Google.

Formulieren en e-mail

Wanneer u ons een e-mail stuurt en/of een formulier op onze website invult en opstuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en/of uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording. Uw bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van back-upprocedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar mag worden bewaard.

Uitzonderingen door misbruik

Wanneer wij van mening zijn dat er sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze diensten, dan kunnen wij bepaalde ip-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kunnen wij stappen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u, een ouder/voogd, toezichthouder, leidinggevende en dergelijke, of om aangifte te kunnen doen of u voor het gerecht te dagen.

IPZO stelt alleen gegevens ter beschikking wanneer dit door de autoriteiten wordt verplicht.

Aanpassing privacy verklaring

IPZO behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze webpagina gepubliceerd worden. Indien u contact wenst op te nemen met IPZO over deze privacyverklaring kunt u dat doen via e-mail naar informatie@ipzo.nl , of schriftelijk via:

IPZO - Angstbehandelcentrum

Graafseweg 105

6512 BS Nijmegen