MDS Motorist vestibular disorientation syndrome

MDS: Als rijden niet meer gaat als vroeger.

MDS en autorijden

Voorlichtings- en uitvraagformulier MDS

MDS vragenlijst


Wat is MDS?

MDS is een medische term die vrij onbekend is. Volledig heet het Motorists Vestibular Disorientation Syndrome. Bij MDS gaat het autorijden moeilijk vanwege verstoorde gevoelens tijdens het autorijden. MDS is vaak een probleem bij het rijden op de snelweg, maar kan ook daarbuiten optreden. Men kan 1 of meer van de volgende kenmerken ervaren. Gevoel dat men steeds moet tegensturen (naar links of rechts) terwijl men rechtuit rijdt, totale verkramping bij curves in de weg, een kantelgevoel of gevoel van omvallen, het gevoel dat de auto ‘drijft’ op de weg, totale verkramping of compenserend stuurgedrag als er extra rijstroken (bv vluchtstrook) wel of niet aanwezig zijn.

Wat is de oorzaak van MDS?

Autorijden is een complexe taak die grotendeels automatisch verloopt. Voor de hersenen zijn er zeer verschillende signalen te verwerken: evenwichtsgevoel (bv door de vering van de auto op het asfalt), de waarneming van bewegende en stilstaande omgeving in combinatie met je eigen snelheid en richting(verandering), je oogbewegingen, je positie (bv rechtop zitten) en je imput door te sturen. Door je steeds op de factoren te oriënteren kun je je bewust worden van de verwarring die de verschillende signalen in de hersenen oproepen. Het gevolg is dat je vaak ongewild moet compenseren door de snelheid te laten zakken, door naar de zijkant te sturen, door scheef te gaan zitten. Ook wordt je afhankelijk van je kijkgedrag. Je wilt grip op je verstoorde oriëntatie verstevigen door al kijkend houvast te zoeken. Juist dit is lastig in een bewegelijke en chaotische omgeving als het verkeer. Je kunt de signaalverwarring niet meer negeren zoals je vroeger deed. Vanaf dat moment noem je het een syndroom.

Is MDS een angststoornis? Nee het is een oriëntatieprobleem met compenserend gedrag. Vaak gaat dit wel gepaard met angst en kan men er zelfs fobisch voor worden. Men kan bang worden om iets ernstigs te hebben, kan vrezen onveilig weggedrag te veroorzaken of onbegrip van andere verkeersdeelnemers vrezen. Bij angststoornissen komt MDS wel vaker voor. Ook toegenomen hoogtevrees wordt nogal eens genoemd als nevenklacht.

MDS komt relatief veel voor bij mensen vanaf 40 jaar die een periode van langdurige zware overbelasting hebben gehad, echter jongere mensen of chauffeurs zonder overbelasting kunnen er ook last van hebben.