Veilig werken op hoogte

Veilige beroepsuitoefening en hoogtevrees

Werk en hoogtevrees

Werkgerelateerde regelgeving en hoogtevrees, klik hier

Hulp aanvragen voor werknemers klik hier

veel voorkomende symptomatologie:

Cognities

-gedachten aan vallen

-springgedachten

-constructievrees

-rampscenariodenken

Gevoel

duizeligheid

beven, trillen

verkrampen

vertigo

misselijkheid

zweten

slappe papbenen

hyperventileren

paniek

gespannenheid

Gedrag

vermijding

ziekmelding

voorzichtigheid

star of niet kijken

vertraging

steun zoeken

blokkeren

kruipen

Hoogtevrees kan leiden tot arbeidsongeschiktheid en het niet kunnen of durven maken van een functieverandering, werkplekverandering. Het gaat dan niet om de fysieke omstandigheden, maar om de belemmerende emotie die lijdt tot spanning en verkramping.

Ook onzekerheden over veiligheid en inzetbaarheid spelen vaak bij werknemer, werkgever en bedrijfsarts. Veelal ziet men hoogtevrees als een vast gegeven en is men niet bekend met gedragstherapie voor deze angstklacht.

Beroepen waar geregeld hulpvragen door hoogtevrees ontstaan zijn:

Kabelspanners, chauffeurs met name vrachtwagenchauffeurs, elektriciens, elektromonteurs, installateurs, kraanmachinisten, mensen in de buitendienst als postbode, deurwaarders, thuiszorgmedewerkers, beroepsmilitairen.

Diagnoses die kunnen samenhangen met hoogtevrees:

Overbelasting, overspannenheid, burn-out

Angststoornis, paniekstoornis, specifieke fobie, laddervrees

Dwang / OCD, bang zijn om te springen

onzekerheden als gevolg van ouder worden (hoogtevrees neemt na 35e jaar snel toe).

Behandelaanpak, evt re-integratie:

-Intake en diagnosestelling en inschatting risico's

-Behandelplan

-Cognitieve gedragstherapie, indien nodig op locatie

Veel voorkomende moeilijke situaties:

ladders, bruggen, fly-overs, ladder, steigers, hoge balustrades en flatgebouwen en werken bij ramen in hoge kantoren, hoge constructies als hijskraan, open trappen en ruimtelijke gezichten.