Sociale angst

De psycholoog William James noteerde in 1890 de formule: zelfwaardering = succes / pretenties Deze formule kan interessante vragen uitlokken voor wie zichzelf niet vertrouwt en zichzelf niet waardeert. James adviseert vooral de pretenties te onderzoeken. Vraag je bijvoorbeeld af of jij je volgens een bepaalde norm wenst te gedragen, of dat je veronderstelt dat je dit moet van anderen om gewaardeerd te worden. Trouwens wat is succes en wens je dit succes eigenlijk?

Sociale angst zorgt dat je bang bent om onder de mensen te komen vanwege ongewenste kenmerken van jezelf. Het gaat om angst voor negatie beoordeling van de zichtbaarheid van spanningssignalen, negatieve beoordeling voor hoe je dat of wie je verondersteld wordt te zijn.

Laat jezelf niet in de steek, wanneer je jezelf het hardst nodig hebt.

Oefenen met zelfondersteuning:

'strijdbare zelf-controle' : "ze bekijken het maar!"

aanvaardend : "tja, zo reageer ik nu eenmaal"

paradoxale aanpak : "dan maar rood als een vuurtoren"

realistische aanpak : "het is vervelend, maar het duurt maar kort en het valt nauwelijks op"

observerend : "hoe vaak bloos/tril/zweet/stamel ik eigenlijk, in welke situaties en wat is de reactie van anderen"

Youtube film over bestseller over sociale gevoeligheid


Presentatievaardigheden verbeteren, zie https://toastmasters.nl/