Autisme

Literautuur:

Succesvol toegepaste behandelmethodiek bij jeugdige met autisme, zwakke begaafdheid, die niet kan praten. Methodiek: vermijding opheffen en bekrachtigen van gewenste gedragingen, zie Stimulus Fading and Differential Reinforcement for the Treatment of Needle Phobia in a Youth with Autism