Bruggenfobie

Angst voor bruggen

Angst voor het oversteken van bruggen is veelal een afgeleide van hoogtevrees, een paniekstoornis, overbelasting of het gevolg na een schrikreactie in de voorgeschiedenis. Bruggenangst kan heel specifiek zijn, en slechts een bepaalde brug of type brug betreffen. Ook kan bruggenangst omvattend zijn en zich generaliseren over veel verschillende bruggen. Vaak spelen optische aspecten een belangrijke rol: Is er een vluchtstrook, zijn de rijstroken breed, is de brug hoog, vlak, druk, open, lang etc.

Het oversteken van de brug wordt in veel gevallen vermeden, of met aanpassingen doorstaan. Deze aanpassingen kunnen zijn dat men een bepaalde plek op de brug inneemt, bv niet aan de rand. Ook kan men de snelheid moeten laten terugzakken dan wel juist er te snel overheen willen rijden. Ook als bijrijder kan het soms angstig zijn om bruggen over te steken.

Fobische vormen van bruggenangst overstijgen het niveau van onzekerheid en lijden tot invaliderend vermijdingsgedrag.

Lijst van bruggen in Nederland