Sollicitatiegesprek

Sollicitatieangst, bang en zenuwachtig zijn voor sollicitatiegesprekken

Het is een vorm van sociale angst, waarbij men zowel interactief als performaal moet communiceren. Dit maakt het lastig. Interactieve communicatie gaat vaak over dagelijkse beslommeringen, het afstemmen van inhoudelijke zaken of bijvoorbeeld het elkaar houden aan afspraken. Je praat dan gewoon met elkaar.

Bij performale communicatie breng je iets, draag je iets over. Dit doe je bijvoorbeeld in een presentatie.

Bij een sollicitatiegesprek ontstaat er een soort mengvorm, dat beroep doet op 2 vaardigheden tegelijkertijd.

Voor sollicitanten die alleen maar wat gespannen zijn, 5 tips.

    • Het allerbelangrijkste: bereid je voor. Oefen de veelgestelde sollicitatievragen die je op tal van vacaturesites vindt. Het is zinvol om ze -liefst luidop- te beantwoorden. Oefen ook hoe je binnenkomt en wat je kunt zeggen in de lift.

    • Zoek naar een relativerende gedachte die je ontspannen maakt. Bijvoorbeeld: als ik de volgende ronde niet haal, dan was het gewoon een oefensituatie.

    • Blijf door je zenuwachtigheid heen praten in plaats van stil te worden. Mensen hebben meer respect voor een sollicitant die zich door zijn zenuwen heen vecht, dan voor iemand die zich erdoor laat overmannen.

    • Wees nieuwsgierig naar wat de interviewer je te vertellen en te bieden heeft.

    • Fixeer je niet op uitingen van angst, zoals trillende handen en blozende wangen.

Medicatie

Bij uit de hand lopende sollicitatievrees schrijft menig huisarts een bètablokker voor als propranolol om de spanningssymptomen wat te drukken.

Bekwamen

Je kunt in sollicitatiegesprekken verder bekwamen door specifieke cursussen te volgen. Ook een cursus spreken voor groepen of theatercursus voor beginners kan erg helpend zijn, om je gemakkelijker te voelen in je rol.

Voorbereiden op vragen:

Vragen-1

Vragen-2

Vragen-3

Arbeidsvoorwaardengesprek

Tips

Rollenspel en taakconcentratie

Oefeningen als je in psychologische behandeling bent.

-1 Vraag je behandelaar of onderstaande interventie in de aanpak past (of via EMDR wordt verdergenomen kan worden).

-Worry-exposure

2-Taakconcentratie-oefeningen