Vogelfobie

VR 360graden video op YouTube. Ook zonder VR-bril te bekijken. Met VR bril meer lading vanwege het gevoel van nabijheid

Filmpje 1: zwerm vogels - meeuwen

Oefensituaties

Wijze van exposure: Gradueel, in begin toenaderen en eventueel weer terug naar beter houdbaar angstniveau, daarna maximaal tijdrekken. Tijdens exposure overcontrole voorkomen. Hiervoor veel in gesprek blijven over analytische kenmerken van de vogel. De therapeut blijft er vragen over stellen, waardeoordelen over uitlokken, een naam geven die past bij het karakter van de vogel etc. Van belang is om steeds paradoxaal te stimuleren. Hoge angst betekent dat je het juist heel goed doet! Let wel exposure stappen werken vaak goed als de therapeut de stap eerst voordoet, dus model-leren. Let wel hieronder een standaard stappenplan. Van te voren kijken of dit aansluit bij de hiërarchie van de cliënt. Huiswerk sluit aan bij de herhaling van gedane stappen.

dierenfobie > bang zijn voor vogels > overwinnen vogelangst door exposuretherapie

Informatie over kippen en pauwen en evt agressief gedrag, klik hier