Angst voor vissen

Vissenfobie, bang zijn voor vissen

Angst voor vissen valt onder de categorie specifieke dierenfobieën. Angst voor vissen of een vissenfobie is veelal een klacht die veelal langdurig aanwezig is en elke keer opnieuw voor onrust kan zorgen. Veelal gaan mensen niet meer naar plekken waar vissen kunnen zijn en vermijden zwemmen. Confrontatie met een vis of het zien van vissen kan leiden tot heftige angst. Er ontstaat vermijdingsgedrag en controlegedrag dat hardnekkig is. Ook kan het zijn dat de angst met name bepaald is door het griezelige van ergens zwemmen waarbij een vis zou kunnen bijten of botsen.