CognitiesUitleg over de relatie tussen gedachten en gedrag. 


Uitleg over acceptatie van dwanggedachten

OCD dwanggedachtenBoek over cognitieve therapie

Boek kunt u grotendeels inzien via internet.


Taart-Methode

Anders denken, door alternatieven te overwegen. De taartmethode.

FEEL oefeningen:

Het scala aan ervaringsstrategieën om te ervaren zonder je te verdedigen.
Touwtrekoefeningen: wilskracht en angst. Als je aan de ene kant harder trekt , gaat de andere kant ook harder trekken. Als angst op verzet stuit, is er gewoon meer angst en lijden. Wanneer mensen zich tegen hun eigen ervaringen verzetten, stimuleert dat meer negatieve ervaringen en duurt de strijd langer.
Bij verschillende problematiek is de zgn touwtrekkende partij te formuleren als onderstaand.
PTSS: angst om het trauma te herbeleven en negatieve opvattingen over jezelf te moeten doorstaan.
GAS: angst om een huichelaar te zijn of incompetent
OCS: bang zijn om iets geweldadigs, obsceens of godslasterlijks te doen.

Exposure stappen

1) gedachten gade slaan
2) Lichamelijke gewaarwordigen en beelden opwekken die normaliter tot nare gevoelens lijden, zodat de gewaarwordingen in de context geplaatst kunnen worden, waarin de neiging om ze te vermijden niet nodig is. Je kunt niet aandachtig angst observeren, terwijl je angst vermijdt. De therapeut helpt de client de verantwoordelijkheid te dragen om angstige gevoelens te accepteren zoals ze zich voordoen.

Een FEEL oefening: 

zonder veroordeling, aandachtig openstaan. 
Dan provocatie-oefeningen doen, bv introceptieve exposure. Doel defusie (splitsen van emoties, gevoelens en acties). 
Als er gewaarwordingen, ongewenste gedachten opkomen vraag je om er bij te blijven, de aanwezigheid ervan te erkennen en er ruimte voor te maken in plaats van ze te laten verdwijnen. 
Neem een houding van vriendelijkheid en mededogen erbij in. Na de exposure registreert je de mate waarmee je verzet voelde, om de oefening te doorstaan. 

Voordat je aan deze exposure begint, moet je wel bereid voelen om het te doen. Anders zit je met anticipatieangst of verschil van inzicht hebt met je therapeut hoe de angst te benaderen.

Ondersteunende gedachten om in een angstige situatie te blijven

Kies de gedachte die je wilt zeggen tegen jezelf als de angst hoog is:

  • Het wordt nooit meer dan angst
  • Het zijn gewone gevoelens, alleen overdreven.
  • Je bent sterk genoeg om een paniekaanval te doorstaan, zeker als miljoenen anderen dat ook kunnen.
  • Wacht tot de angst voorbij is, vecht er niet tegen en ren niet weg, accepteer het.
  • Angst is niet gevaarlijk, alleen onplezierig.
  • Laat tijd voorbijgaan. De angst "zal" afnemen.
  • Laat het over je heenkomen, ervaar de angst!
  • Laat het over je heenkomen, verzet je niet.
  • Je gaat geen gekke dingen doen en wordt niet gek.
  • Er kan je niets gebeuren. Je kunt het even niet meer zien zitten en je kunt je beroerd voelen, maar dat gaat vanzelf weer over.
Informatie over gedragstherapie en conditionering vindt u hier.


Schemabenadering


Niemand is met een fobie geboren. Door een reactie te kopiëren of door een negatieve ervaring wordt een emotionele staat gevormd, waardoor de persoon zich bang, kwetsbaar dan wel onveilig voelt.

Een gebeurtenis, bijvoorbeeld autorijden, kan eerst neutraal zijn, en na een ongeval beladen, traumatisch of fobische kenmerken krijgen.

De negatieve omstandigheden, op het moment dat de gevaarsovertuiging is gevormd, is in veel gevallen gebaseerd op een interpretatie die onnauwkeurig is. Zie je als kind je moeder gillen bij een spin, dan kun je geloven dat de spin voor gevaar zorgt. Immers je moeder is geloofwaardig, ofschoon een spin ongevaarlijk is. Je geeft dan de spin de schuld in plaats van je moeder.

Men ontwikkelt dus een angst voor de spin vanwege vermeend gevaar, maar geen werkelijk gevaar. Het gaat dus om een misinterpretatie, een fout of verstoring in de informatieverwerking. Dit lijdt tot een hardnekkig geloof dat je spinnen niet aankunt. Vaak is het moeilijk nog te herinneren waarom je eigenlijk bang bent geworden voor spinnen. 

Het vormen van een emotionele staat door misinterpretatie of onveiligheid bij een situatie, mens of object heet een schema. Dit schema leidt tot onjuiste aannames en emoties situaties in het heden.

Behandeling richt zich op het herstellen van de juiste informatieverwerking, waarin mensen weer actief hun eigen misinterpretatie verwerpen.
Subpagina''s (1): taartmethode
Comments