Professionals‎ > ‎interventies‎ > ‎

preventie

Urgentie en risicomanagement

- De regel is dat naaldangst vanuit preventief perspectief benaderd dient te
worden. Er wordt zo weinig mogelijk gebruikt gemaakt van dwang.
- Uitstel van behandeling kan gezondheidsrisico’s geven. Bijvoorbeeld bij diabetes,
chemokuren of bij zwangerschap kan sprake zijn van grote noodzaak. Deze werkt
zowel motiverend als sterk stressverhogend. Ook bij minder nijpende zaken als
het geleidelijk teloorgaan van het gebit, kan een urgente situatie ontstaan, zeker
wanneer er acute pijn optreedt.
- Doorverwijzen als het prikken niet lukt. Als de emotionele reactie te sterk is,
kan men besluiten om te kiezen voor strategieverandering, een ‘time out’ of uitstel van de ingreep. De afweging wordt snel complex als niet van te voren een
beslisboom aanwezig is aan de hand waarvan men wel of niet doorgaat met de
interventie. Dan moet een hulpverlener op grond van een korte weging van alle
belangen een goede beslissing nemen.
Een teleurstelling van een slechte of mislukte prikervaring kan de volgende keer de

drempel verder verhogen. Ook kan het kind het gevoel hebben dat gedrag of verzet
loont omdat het prikken niet doorgaat. In dat geval kan het wijs zijn om wel door te
zetten.

Stroomdiagram, stappenplan bij naaldprocedures 

Bron: Multidisciplinary Procedural Distress Group (2005), Oxford Radcliffe Hospitals

stroomdiagram medisch handelen bij naaldenangst

medische ingreep en afwegingen bij naaldangst